Fue Saç Ekimi

Fue Tekniği , saç ekiminde en fazla tercih edilen saç ekim yöntemidir. Fue tekniği saçlı doku alımı ve dikiş izi olmadan uygulanan bir tekniktir. Fue motoru adı verilen cihazın ucuna takılan özel iğnelerle,saç kökleri tek tek saçlı dokudan alınarak nakledilmektedir. Fue tekniğinde saç kökleri lokal anestezi altında alınır ve saçsız alana nakledilir
Fue Yöntemi, saç ekiminde son dönemde en fazla tercih edilen saç ekim yöntemidir. Fue yöntemini kısaca, lokal anestezi altında saçlı doku alınmadan ve kesi, dikiş izi olmadan, saç köklerinin tek tek alınması ile uygulanan bir teknik olarak tanımlayabiliriz.

 

mikro-motorSaç kökleri, Fue motoru adı verilen cihazla, tek tek saçlı dokudan alınarak nakledilmektedir. FUE (Follicular Unit Extraction) yönteminde greftler genelde 1 mm punch lar ile saçlı dokudan tek tek alınarak, saçsız alana nakledilir. Fut tekniği ile farklılaştığı nokta da saç köklerinin alım şeklidir.

Fue saç ekimi lokal anestezi altında uygulanmaktadır.Neşter kullanılmadan,kesi ve dikiş olmadan saç ekimi gerçekleştirildiğinden hastalar ve saç ekim merkezleri tarafından tercih edilmektedir. Fut tekniğine göre daha konforlu bir operasyondur. Saç kökleri (greftler) dairesel hareket eden fue motorunun ucunda bulunan punch’lar ile alınır. Saç telleri punch lar ile ortalanır ve saçlı deriye batırılarak saç kökü saçlı dokudan ayrılır, daha sonra pensler ile saç teli kökü ile beraber saçlı dokudan dışarı çıkartılır. Dışarı alınan saç kökleri canlılığını devam ettirebilmesi için saçsız alana nakledilinceye kadar özel bir solüsyon içinde bekletilir.Fue saç ekimi yönteminde en hassas noktalardan ilki saç köklerinin fue motoru ile çıkarılması işlemidir. Kullanılan teknik ve cihaz genelde tüm saç ekim merkezlerinde aynıdır. Saç kökleri çıkarılırken punch adı verilen özel iğneler kullanılır demiştik. Bu iğnelerin çapları önemlidir. Genelde merkezlerde 0.5 mm, 0.8 mm, 1 mm, 1.2 mm çapında iğneler kullanılır. bu çaplar saç kökü alınacak hastanın saç teli kalınlığına ve bir saç fölikülü içinde kaç tane saç kökö barındırdığına bağlı olarak uzman tarafından değiştirilir. Ancak genelde köklerin rahat alınabilmesi için, 1mm ve 1.2 mm lik iğneler kullanılır. İğne çaplarının tekli ve ikili greftlerde 0.5 mm ve 0.8 mm tercih edilir. Lütfen saç ekim merkezinde uygulama öncesi kaç mm lik iğnelerin kullanılacağını öğrenin. Bu hem daha dar bir alandan daha fazla greft çıkarılabilmesine yardımcı olur, hemde köklerin çıkarıldığı bölgedeki dokunun daha çabuk iyileşmesini sağlayacaktır.

Fue motoru ile saç kökleri alınırken, saç köklerini alan uzmanın cihazı çok dikkatli kullanması gerekir.Saçlı dokuya girerken saçın çıkış yönüne göre iğneyi batırması gereklidir. Aksi durumda saçlı deri altındaki kök zedelenebilir, parçalanarak daha sonra saç teli üretmeyebilir. Bunun sonucunda da normal olarak alınabilecek greft sayılarının çok altında kalınır. Zedelenmiş olan saç kökleri nakledilseler dahi daha sonra saç teli üretemezler.İşte saç ekimi yaptırdım ama ekilen saçlar çıkmadı şikayetlerinin temelinde bu ilk aşamadaki saç kökü alımı hataları vardır. kökler saç teli ile beraber alındığı için siz sadece saç telini görürsünüz oysaki, zedelenmiş olan saç kökü daha sonradan saç teli üretmeyecektir.Saç ekimindeki diğer bir önemli aşamada saç köklerinin nakledileceği, diğer bir deyişle yerleştirileceği saç kanallarının açılmasıdır. Saç ekimini gerçekleştiren uzman saç köklerini ne kadar hassa ve sağlıklı almış olursa olsun, eğer köklerin yerleştirileceği kanallar sizin saçınınız doğal çıkış açısına ve doğal sıklığına göre açılmaz ise saç ekiminde çok önemli olan doğal saç ekimi gerçekleşmemiş olur. Halk arasında çok defa söylenen çim adam görüntüsünde saç kanallarının dikine açılması, saç çıkış yönünün tersine açılması veya çıkış açısının doğru yapılamaması büyük etkenlerdir. Özellikle saç çizginiz yeniden oluşturulacaksa, ön saç çizginizin cetvel ile çizilmiş gibi düz değil daha doğal dağınık ve girintili,çıkıntılı bir şekilde açılması gereklidir.Bu sebeple saç kanallarını açan uzmanın tecübeli ve saç ekimini çok iyi bilmesi gereklidir.

Saç ekimindeki, fue tekniği ile tek tek alınan saç köklerinin açılan kanallara yerleştirilmesidir. Bu son aşamada saç ekim uzmanı, saç köklerini zedelemeden doğru açı ile gerekli olan değinliğe yerleştirmelidir. Bazı durumlarda saç kökünün tamamen saçlı deri içinde kalması daha sonradan saç tellerininderi altında kalmasına ve köklerin ölmesine sebep olmaktadır. Saç ekiminin son aşaması olan bu bölümde saç naklini yapan uzmanların sabırla ve dikkat ile kökleri gerektiği gibi ve açılan hiçbir kanalı boş bırakmadan erleştirmeleri gereklidir.Saç kökleri nakledililirken, saç ekimine genelde ön saç çizgisi oluşturularak başlanır. Doğal görüntünün elde edilmesindeki en önemli noktalardan biri de bu noktadır. ön çizgiden itibaren kökler birli olarak yerleştirilmeli arkaya doğru ilerledikçe ikili, üçlü greftler kullanılmalıdır. Şunu da belirtmek gerekli, donör alandan alınan saç folikülleri içerisinde bulunan kökler ayrıştırılırken en fazla 3 lü greftler oluşturulmalıdır, bu işlem öbek öbek saç tellerinin çıkmasını önleyecektir.