İlk defa 1952yılında Fransız doktor Pistor tarafından tanımlanmıştır. Mezoterapi; ağrılı hastalıkları, vücutta bulundukları yere lokal olarak uygulanan mikro enjeksiyonlar yoluyla kontrol altına alan yada tedavi eden bir tıbbi uygulamadır. Latince “meso=orta” ve “terapi=tedavi” kelimelerinden meydana gelmiş olup “orta deri tedavisi” anlamındadır.

Ağız yoluyla yada kas veya damar içine yapılan enjeksiyonlar yoluyla alınan ilaçların aldığınız miktarlarının tümü ilgili hedef organa kadar ulaşamamaktadır.Çünkü ilaçların emilimi sırasında bir kısmı emilmeden parçalanarak atılır. Bu yüzden alınan ilacın etkisi sınırlı kalmaktadır. Ayrıca sistemik yolla alınan ilaçlar kan yoluyla tüm vücuda yayılabildiği için hastalıkla ilgisi olmayan ancak o ilaçtan etkilenebilen diğer organ yada dokularımızı da etkileyecektir ve istenmeyen yan etkiler oluşabilecektir. Mezoterapi ise sadece sorunlu bölgeye küçük miktarlarda yapılan mikroenjeksiyonlarla , hiç bir istenmeyen yan etkiye neden olmaksızın problemi çözecektir.

Mezoterapi, çok ince ve kısa iğne uçları kullanılmak suretiyle uygulanan bir yöntemdir.

Mezoterapide ilaçlarin buradan emilimi çok az oldugu için sistemik dolaşıma ilaç geçimi de yok denecek kadar azdır. Yapılan enjeksiyon sayısı; hastaya, hastalığa ve enjeksiyonun yapılacağı bölgenin anotomisine bağli olarak değişiklik göstermektedir

Saçlı deri mezoterapisi

Mezoterapi, yararlı ürünleri doğrudan ilgili dokuların etrafına veren bir tıbbi tekniktir. Ufak dozlar halinde deri içi enjeksiyonlar yapılır. Derinin alt tabakasının (Dermis) içine yapılan bu enjeksiyon, hücresel metabolizmayı uyarır ve dokuları canlandırmak için uygun zemin hazırlar. Seanslar kişiye göre değişmekle birlikte ilk ay, 3 veya 4 seans; iknici ay, 15 günde 1 seans; üçüncü ay, 15 günde 1 seans; ayda 1 seans idame tedavisi seklinde düzenlenmektedir.

 

CEVAP VER