Saç ekiminde doğru ekim açılarının bulunması ve benimsenmesi saç ekiminde doğallığı da beraberinde getirdi. Saç ekimi konusunda gelişmeleri takip ederek operasyonlarda uygulamaya başlayan doktorlar, doğallık sorununun üstesinden gelmeyi başardı. Tıbbi açıdan bakıldığında, saç ekimi operasyonlarında “doğal görünüm” söz konusu olduğunda ön alın çizgisi en önemli bölge sayılırken, vertex (tepe) bölge, istenilen doğal görünümü yakalamak için, saç restorasyon cerrahisinde planlama adına en zor bölgesi sayılmaktadır.

Kullanılan yöntemler ve ilerleyen teknoloji sayesinde saç ekimi her gün kolaylaşmakta ve sonuçlarda başarı oranı %99’ları bulmaktadır.

Ancak kötü yapılmış bir saç ekimiyle bu durum tam tersi sonuçlanabilir. Bu nedenle kişinin ekim yaptıracağı merkezi ve uzmanı seçme konusunda dikkatli davranması gerekmektedir. Elbette ekimi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır ama ilk ve en önemli adımlar merkez ve uzman seçimidir.

Uzman kişinin asıl uzmanlık alanının saç ekimi olması, deneyimi, yeteneği ve vizyonu çok önemlidir. Böyle bir uzmanın yapacağı ekim başarıyı büyük ölçüde garantiler.  Saç ekimi cerrahi bir işlem olduğu için ekim merkezinin bu tip bir operasyon için yeterli donanıma sahip olup olmadığı saptanmalıdır.

CEVAP VER